Czym jest skład celny?

Czy import towarów przy jednoczesnym odroczeniu płatności cła jest możliwy? Wystarczy objąć wwożone na teren kraju towaru procedurą składu celnego.

Na czym polega procedura składu celnego?

Nieunijne towary objęte procedurą składowania celnego nie podlegają należnościom celnym związanym z przywozem ani środkom polityki celnej. Możliwość wystąpienia o skład celny pozwala na usprawnienie reeksportu towarów. Funkcja odroczenia płatności ceł i podatków daje także przedsiębiorcom możliwość płynniejszego finansowania ich działalności.

agencja celna

Rodzaje składów celnych

Składy celne znajdujące się na terenie Polski można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: publiczne składy celne oraz prywatne składy celne. Te pierwsze dzielą się zasadniczo na trzy typy, jednak w kraju znajdują się jedynie składy publiczne typu pierwszego oraz typu drugiego. Nie występują składy celne typu trzeciego, które prowadzone są przez organy celne. Prywatny skład celny jest natomiast przeznaczony do składowania towarów jedynie przez właściciela powierzchni magazynowej.

Wniosek o objęcie towarów składem celnym

W przypadku chęci skorzystania z możliwości otoczenia towarów składem celnym należy złożyć stosowny wniosek do urzędu. Zebraniem stosownej dokumentacji może zająć się agencja celna, która działa w imieniu swojego klienta. Profesjonalna obsługa celna zapewniana przez agencję dotyczy również obliczania i zgłaszania płatności oraz nadawania towarom odpowiednich znaków CE. Sprawdź tu [link].