Jak zautomatyzować paletyzację?

Wykorzystanie palet do zabezpieczania i organizacji towarów drobnicowych jest powszechnie stosowane, ponieważ pozostaje bezkonkurencyjnym rozwiązaniem. Paletyzacja może zostać wykorzystana do zabezpieczenia kartonów i pudełek, ale również butelek, zgrzewek, puszek oraz beczek.

Dlaczego warto zautomatyzować paletyzację?

Obsługa logistyczna

Logistyka magazynowa wymaga zautomatyzowania procesów paletyzacji towarów. Przesył produktów na terenie magazynu jest zbyt duży, aby towar na paletach mógł być układany ręcznie przez pracowników, których powinno się oddelegować do wykonywania ważniejszych zadań. Oczywiście do zalet paletyzacji automatycznej zalicza się szybkość i niski nakład kosztów, które są potrzebne do wdrożenia i do utrzymania tego procesu.

Paletyzatory i depaletyzatory

Paletyzacja automatyczna zachodzi dzięki wykorzystaniu paletyzatorów. Zakup tych maszyn to inwestycja, która szybko się zwróci. Oczywiście sprawny system logistyczny dąży do oszczędności czasu, przestrzeni oraz kosztów i właśnie tego efektów można się spodziewać po wdrożeniu wielozadaniowych paletyzatorów, które są w stanie obsługiwać do kilku linii jednocześnie. Odwrotne przeznaczenie mają depaletyzatory, które służą do bezpiecznego i szybkiego wypakowywania towarów jednostkowych.