Jakie są najbardziej istotne różnice między transportem a spedycją?

Należy zdawać sobie sprawę, że nie wszyscy przedsiębiorcy korzystający z usług firm logistycznych odróżniają transport od spedycji. Czym dokładnie różnią się dwa wspomniane pojęcia?

Spedycja

Warto wiedzieć, że zarówno spedycja międzynarodowa, jak i spedycja krajowa jest szeregiem procesów, których celem jest najlepsze możliwe zorganizowanie transportu towarów. Oczywiście omawiany termin wchodzi w skład logistyki. Trzeba jednak podkreślić, że zdecydowanie zawęża swój obszar nie tylko do przemieszczania określonych dóbr, ale również obowiązujących przepisów.

Transport

Transport towarów jest zdecydowanie węższym pojęciem w porównaniu do spedycji czy logistyki. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że transport wchodzi w skład licznych działań spedycyjnych. Polega bowiem w największym możliwym uproszczeniu na przemieszczeniu towarów z punktu A do punktu B. Transport można zatem podzielić na: powietrzny, morski, kolejowy czy drogowy.

Czym zatem dokładnie różni się transport od spedycji?

Dwa wspomniane pojęcia spaja logistyka. Warto bowiem mieć świadomość, że omówiona spedycja jest częścią logistyki, a transport wchodzi w skład bardzo dużej liczby działań spedycyjnych. Oznacza to tym samym, że wszystkie terminy są ze sobą powiązane.