Na czym polega analiza logistyczna?

Logistyka to dziedzina nauki o zarządzaniu o wymiarze praktycznym, która skupia się na obiegu towarów. Do zadań logistyki należy planowanie, zarządzanie, a także kontrolowanie przesyłu dóbr. Skuteczność logistyki magazynowej danej firmy może zostać oceniona przez niezależnych ekspertów.

Cele analizy logistycznej

Podstawowym celem analizy logistycznej jest stworzenie szczegółowego obrazu działalności przedsiębiorstwa lub danej placówki w obszarze logistyki. Wnikliwa analiza logistyczna pozwoli poznać mocne oraz słabe strony obecnie stosowanego systemu.

Przebieg audytu logistycznego

Audyt logistyczny magazynu rozpoczyna się od kilkuetapowej identyfikacji stanu bieżącego. Bardzo ważne jest rozpoznanie skuteczności przepływu ładunków oraz towarzyszącemu mu przepływu informacji. Następnie przeprowadza się szczegółowe wymiarowanie wydajności pracy w procesie magazynowym. Zebrane informacje umożliwiają ocenienie obecnego systemu. Bardzo ważne są wnioski robocze, które pozwolą na usprawnienie i na rekonstrukcję procesów magazynowych.

Korzyści z audytu logistycznego

Właściwie przeprowadzony audyt pozwoli poznać słabe oraz mocne strony firmy, aby lepiej ocenić szanse oraz zagrożenia znajdujące się na rynku. Dzięki specjalistycznej informacji zwrotnej logistyka w przedsiębiorstwie będzie mogła zostać usprawniona zgodnie ze wskazówkami ekspertów, co pozwoli wzmocnić słabe strony odkryte w procesie tworzenia audytu. Dobra oferta jest dostępna na https://logit.com.pl/doradztwo-logistyczne-logit/.