Dlaczego piktogramy powinny być obecne w firmie?

Warto mieć świadomość, że zdecydowanie najbardziej istotną funkcją piktogramów jest przekazywanie konkretnych informacji na temat poszczególnych zagrożeń. Ponadto należy zaznaczyć, że zarówno kolor, jak i wygląd etykiety powinien być dobrany w taki sposób, by dany piktogram ewidentnie odróżniał się od tła etykiety.

Jak wyglądają piktogramy?

Należy pamiętać, aby omawiane produkty były koloru czarnego na białym tle z czerwonym obramowaniem. Piktogram ma kształt kwadratu, który jest ustawiony na wierzchołku. Warto również zdawać sobie sprawę, aby każdy z piktogramów, które wskazują rodzaj poszczególnych zagrożeń znajdujących się na oznakowaniu zajmował minimum 1/15 pola powierzchni oznakowania.

Dlaczego tak bardzo potrzebne są piktogramy do biur i firm?

Zdecydowanie największym atutem stosowania piktogramów jest możliwość zastąpienia istotnych ostrzeżeń, informacji czy pouczeń przez graficzne znaki. Pomogą one bowiem zarówno zapamiętanie, jak i późniejsze odtworzenie poszczególnych informacji na zasadzie skojarzeń z danym znakiem. W piktogramach słowo pisane zastępowane jest obrazem. Ponadto omijana jest bariera językowa, co sprawia, że komunikacja jest znacznie lepsza. Omawiane produkty są również ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych. Koniecznie należy również zaznaczyć, że piktogram będzie informował o bardzo ważnych kwestiach, pomoże także w orientacji, jeżeli dana firma czy biuro są większych rozmiarów. Z piktogramów można dowiedzieć się również bardzo dużo cennych informacji.