Pierwsza pomoc – apteczka biurowa

W każdym zakładzie pracy, w tym w biurze, powinna znajdować się kompletna apteczka pierwszej pomocy. Ponieważ biuro to raczej mało wypadkowe miejsce, apteczka powinna zawierać najpotrzebniejsze wyposażenie, niezbędne do zaopatrzenia rany powstałej w wyniku skaleczenia czy też oparzenia. W razie poważniejszego urazu, należy wezwać pogotowie ratunkowe, a miejsce zranienia doraźnie opatrzyć.

Oznakowanie i wyposażenie 

Biurowa apteczka musi być oznaczona białym krzyżem na zielonym tle. Można zakupić gotowy zestaw lub zaadaptować wolną szafkę, wyposażając ją w niezbędne środki opatrunkowe a także akcesoria pomocnicze.

Do podstawowego wyposażenia należy zaliczyć:

– plaster z opatrunkiem,

– plaster bez opatrunku, przylepiec,

– gazę jałową,

– gaziki jałowe,

– bandaże dzianinowe,

– bandaże elastyczne,

– chusty trójkątne,

– woda utleniona, lub inne środki odkażające,

– wata opatrunkowa

– pianka przeciw oparzeniom,

– nożyczki,

– agrafki,

– rękawiczki jednorazowe,

– maseczka jednorazowa

i inne środki, które należy skonsultować z aptekarzem lub lekarzem.

Odpowiedzialność za udzielanie pierwszej pomocy ponosi specjalnie przeszkolona osoba, wyznaczona przez pracodawcę. Osoba taka powinna co jakiś czas sprawdzać stan środków opatrunkowych i uzupełniać braki.

Apteczka biurowa powinna być umieszczona w widocznym miejscu i być łatwo dostępna.